Nytt sedan senaste versionen

 

 

Momenten:                    Tillbaka till startsidan

Momentet Pengar: Lagt till uppgifter på valutaomvandlingar.

Nytt moment Kalkylblad: Drygt 30 uppgifter från början till att göra värdetabell för en funktion, egen kassabok, egen budget och en valutaomvandlare.

Tidigare:

Tal i olika form: Ökat med en handfull uppgifter att omvandla och förstå tal i olika form utan miniräknare:

Naturliga, hela, bråkstrecks-, decimalkomma-, procent, neg, potens, tiopotens, rationella exponenter, log, rottecken, imaginära, beloppet av, ...

(Moment 61 sex sista på momentet Tal-... Blandade)

 

Tillämpningsövningar inom flera moment stora redovisningskrav:

Tolka en elevs oförklarade uträkningar  (Enheter blandade)

Simhallen: Vem vann egentligen?  (Tiopotenser små tal, Enheter blandade)

Hur många malmlass behövs till en guldtacka (ppm, Enheter blandade)

Lättöl, promille, rattfylla (Promille Enheter blandade)

Var möts löparna? (Ekvationer första graden)

Var blev Tord varvad? (Ekvationer första graden)

När märker vi stjärnexplosionen? (Tiopotenser stora tal)

Ber. två parallellkoppl. resistorers resistans (Ekvationer med nämnare)

Beräkna andra resistorn i en parallellkoppling (Ekvationer med nämnare)

Lös ut R2 ur parallellkopplingsformeln  (Formler)

Vinklar på analog klockas urtavla 1 (Geometri Cirkeln)

Vinklar på analog klockas urtavla 2 (Geometri Cirkeln)

Bevisa sambandet mellan medelpunkts- och randvinkeln  (Geometri Cirkeln)

Ofattbart stora tal på jorden (Tal i tiopotensform)

Sannolikhet vid Lyckohjulet (Sannolikhet)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt:

Jag har fortsatt fila och putsa på programmets funktioner:

Bland annat fixat påpekade problem vid utskrift.

Tidigare:

Som hjälp till alla som själva producerar material finns nu valet "Skriv formler och uttryck Ma, Fy, Ke, ...". Utan att blanda in andra program kan du i en ny meny skriva komplicerade uttryck med bråk, rötter, exponeringar, indexeringar, summor, gränsvärden, integraler, grekiska bokstäverna, ekvationssystem med två eller tre ekvationer, alla fysikformler, alla kemiformler, ... skriv ut i valfri storlek. Se exempel på hemsidan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till startsidan