9  ÄNDRA DINA GJORDA VAL AV UPPGIFTER        Till föregående meny

   

    Är du inte nöjd med de val du just gjort, eller tidigare val du hämtat, kan du ändra på olika sätt.

   

   

 

  TA BORT EN UPPGIFT:

   

    Du ändrar i skrivutmenyn.

   

    Klicka Ta bort uppgift(er).

   

    En dialogruta dyker upp.

   

    Skriv numret på uppgiften som skall bort.

   

    Flera uppgifter kan tas bort samtidigt om du skriver dem med komma emellan och i nummerordning. 

   

    Ta bort (till layoutmenyn igen).

   

   

   

    BYT PLATS PÅ EN UPPGIFT:

   

    Du ändrar i skrivutmenyn.

   

    Klicka Byt plats på uppgift.

   

    En dialogruta dyker upp.

   

    Fyll i plats på uppgiften som skall flyttas.

   

    Fyll i önskad ny plats.

   

    Flytta uppgiften (till layoutmenyn igen).

   

   

   

    LÄGG TILL UPPGIFT(ER):

   

    Om du befinner dig i skrivutmenyn:

   

    Upprepa: Till föregående meny.

   

    tills du kommer till uppgiftsmenyn om det är det moment du vill välja ifrån.

   

    eller tills du kommer till momentmenyn och också ska välja moment.

   

    Välj (ev. moment) och uppgift.

 

    Fortsätt (till layoutmenyn igen).

   

    Uppgiften har hamnat sist.

   

    Du kan placera om den enligt ovan.

 

   

 

 Till föregående meny