6  SPARA / HÄMTA DINA EGNA GJORDA VAL AV UPPGIFTER         Till föregående meny

 

    Välja ut uppgifter till läxor, läxförhör, diagnoser, prov ... kräver mycket eftertanke.

   

    Till t.ex. parallellklasser, kommande läsår, datorn hemma eller kollegor kan du spara val, du är nöjd med, för hämtning senare.

   

   

    SPARA SÅ HÄR:

 

   

    När du gjort dina val och är i skrivutmenyn (före eller efter det du skrivit ut) :

   

    Klicka  Spara dina val på fil (till Spara/ Hämta / Byt namn ... -menyn).

   

    Ge filen ett namn i vita rutan (vanliga reglerna för filnamn).

   

    Klicka Ja.

   

    I listan till höger kan du se att filen sparats.

   

   

    HÄMTA SÅ HÄR:

 

   

    I välkomstmenyn:  Hämta tidigare gjorda val (till Spara/ Hämta / Byt namn ... -menyn)

   

    Fortsätt.

   

    Hämta fil med lagrade gjorda val är redan markerat.

   

    Klicka i listan på din önskade fil.

   

    OK.

   

    Välj Ja eller Nej i diaglogrutan (Vanliga variabelnamnen?)

   

    OK (till Layoutmenyn o.s.v. för visning eller utskrift)

   

   

    BYT NAMN PÅ ELLER TA BORT SPARAD FIL

   

    I välkomstmenyn: Hämta tidigare gjorda val (till Spara/ Hämta / Byt namn ... -menyn)

   

    Fortsätt.

   

   Klicka på det du önskar göra och följ programmets anvisningar.

   

 

    HUR FILERNA SPARAS
    

    När du startade DOP första gången skapades mappen X:\DOPX i din dator.

   

    X: är den enhet du klickar på varje gång du använder DOP (C: eller H: eller ...)

   

    (I undermappen X:\DOPX\DinaVal\AKTAS finns t.ex. din inlästa kod så du slipper logga in varje gång.

   

    När du sparar val blir det en textfil i mappen  X:\DOPX\DinaVal.

   

    Textfilen kan du dubbelklicka på och titta på med t.ex. programmet Anteckningar eller Note Pad.

   

    Ser filen ut så här "13070308"  betyder det att du från moment 13 valt uppgift 7 och från moment 3 uppgift 8.

   

    Filer med dina val kan kopieras till andra datorers X:\DOPX\DinaVal.

   

    Mer om detta på hjälpavnitt  8. UPPGIFTERNA I DOP - VÄLJ PÅ OLIKA SÄTT.         

 

 

  Till föregående meny