43  FORTBILDNING FÖR  LÄRARE          Till föregående meny

   

     DOP kan användas  till lärares fortbildning.

    Komplett moment med lösning, förklaring och facit kan fungera som lärobok på de olika momenten. 

   

    Grundskolelärare kan se vad som väntar eleverna i gymnasiet.

   

    Grundskolelärare kan göra material till elever, som vill förbereda sig inför gymnasiet.

 

    Till föregående meny