42    HUVUDRÄKNING ELLER MED PAPPER OCH PENNA ALLA NIVÅER        Till föregående meny

 

    Vill du göra huvudräkningsövningar på ANDRA TAL ÄN HELTAL beskrivs det sist i detta hjälpavsnitt.

   

   

    I huvudräkningsmenyn kan du göra massor:

   

    Förutom klassiska multiplikationstabeller:

    

    Övningar där första eller andra faktorn söks vid multiplikation.

   

    Övningar där summan eller första eller andra termen söks vid addition.

   

    Övningar där differensen eller första eller andra termen söks vid subtraktion.

   

    Övningar där kvoten eller täljaren eller nämnaren söks vid division.

   

    Räknesätt kan blandas.

   

    Det som söks kan blandas inom varje räknesätt.

   

    Räknesätt och vad som söks kan blandas.

   

    Till råga på eländet för eleverna kan du också blanda in de negativa heltalen i allt ovan.

 

    Allt ovanstående med önskad svårighetsgrad (åk 1 lågstadiet till åk 3 minst på gymnasiet).

   

   

      

    Ett sätt är att du väljer allt själv:

   

    I startmenyn:  Uppgifter från valt / valda moment

   

    Fortsätt  (till Momentmenyn).

   

    Välj momentet Huvudräkning Låg Mellan Hög Gy

   

    Fortsätt  (till menyn Skapa övningar på huvudräkning).

   

    Markera önskade räknesätt. 

   

    Klicka för önskad(e) typ(er). 

   

    Fyll i gränser för talen A och B.

   

    Du kan välja och tillåta eleverna träna med papper och penna också.

   

    Ange önskat antal uppgifter.

   

    Fortsätt  (till Layoutmenyn - ändra layout om du vill).

   

    Fortsätt (till Skrivutmenyn).

   

   

   

    Snabbvarianten  finns även för detta moment.

   

    Gör som ovan fram till momentmenyn.

   

    Klicka där  FÖRST  på Jag vill ha 16 viktiga snabbfrågor på momentet.

   

    Klicka  DÄREFTER  på momentet Huvudräkning Låg Mellan Hög Gy.

   

    Du kommer till  menyn direkt

   

    Välj räknesätt - ett, flera eller alla.

   

    Välj svårighetsgrad 1 ... 5.

   

    Slumpa uppgifterna.

   

    Fortsätt (till Layoutmenyn).

   

    Välj ev. Huvudrubrik.

   

    Fortsätt  (till Skrivutmenyn).

   

    Pröva med olika svårighetsgrader och finn din önskade nivå. 

   

   

   

    Huvudräkning med andra tal än heltal.

   

    Undersök först själv hur uppgifterna kan se ut när du

   

    GÖR SÅ HÄR:

   

    Välj Snabbslumpa uppgifter i startmenyn.

   

    Fortsätt (till menyn Slumpa uppgifter).

   

    Klicka Alla nivåer.

   

    Klicka Ej tillåtet för miniräknare.

   

    Välj Alla nivåer på Svårighetsgrad.

   

    Markera Alla moment.

   

      Klicka endast på Huvudräkning.

   

    Sök matchande och välj det antalet.

   

    Slumpa uppgifterna.

   

    Fortsätt (till Layoutmenyn).

   

    Svara Ja på båda dialogrutorna.

   

    Välj t.ex. att granska i fyra kolumner i skrivutmenyn eller kolla själv en och en i projektorläge.

   

    Du ser hur uppgifterna kan se ut och kan selektera efter dina behov i snabbslumpningen.

  Till föregående meny