4  DINA VALDA UPPGIFTER KAN SKRIVAS UT PÅ MÅNGA OLIKA SÄTT        Till föregående meny

 

  

   Du har valt många uppgifter, som eleverna skall träna på i sina egna häften i skolan eller hemma.

   

    För att spara papper kan du skriva dem i kolumner.

   

    I Layoutmenyn väljer du antal kolumner (2...6), väljer storlek på texten (Typstorlek), väljer mellan typsnitten Times New Roman, Arial eller Comic Sans Ms.

   

    Välj huvudrubrik.

   

    Välj ev. underrubrik.

   

    Fortsätt och förhandsgranska (i Skrivutmenyn).

   

    Till föregående meny (till Layoutmenyn igen) och ändra om du inte är nöjd.

   

    Upprepa tills du är nöjd.

   

    I skrivutmenyn Skriv ut.

   

 

 

    Du har valt endast en uppgift, som du vill skriva stort på ett blad för kopiering till alla elever.

 

    Exempelvis kan det handla om geometrikonstruktioner, avläsningsträning eller mätning på grafer, diagram, ...

   

    I layoutmenyn väljer du en kolumn och ökar vid behov typstorleken.

   

    Fortsätt (till Skrivutmenyn) och förhandsgranska.

   

    Skriv ut  (eller Till föregående meny och ändra tills du är nöjd).

   

   

    Du har valt ut uppgifter till ett prov och vill få elevernas lösningar på samma blad som uppgifterna.

   

    Välj i layoutmenyn Uppgifterna på rutigt provblad.

 

    Fortsätt (till Skrivutmenyn)    

 

    Där ser du att programmet valt allt åt dig. Uppgifterna under varandra till vänster, väl anpassat skriutrymme till höger.

   

    Vill du backa och ändra någon rubrik eller t.ex. lägga till underrubriken för elevens namn och klass så backa och komplettera.

   

    I skrivutmenyn: Skriv ut.

   

   

    Du har slumpat ett antal uppgifter av t.ex. typerna Endast svar¸ eller Huvudräkning.

   

    Du kan klämma in 20-30 st på en sida genom att välja utskrift i flera kolumner.

   

    Eleverna kan skriva sina svar i samma rutor som uppgiften (lätträttat).   

     

 

     Till föregående meny