34  VISA / RITA STOLPDIAGRAM MED DINA ÖNSKADE DATA         Till föregående meny

 

 

     DOP kan hjälpa dig demonstrera för klassen eller rita på papper ett stolpdiagram med maximalt 24 staplar.  

 

   

    När du behöver många staplar och texten under varje stapel (stolpe) bara behöver vara högst ett par tecken:

 

 

    Till exempel:

 

    Procenten flickor /pojkar i skolans olika klasser.

 

    Antal elever per poäng på ett prov.

 

    Elevernas i klassen poäng på tipsrundan (initialerna under).

 

    När du går igenom medel, median och typvärde utifrån ett stolpdiagram.

 

    Resultat / poäng vid många upprepade experiment.

 

    Demonstrera hur man kan vilseleda med stolpdiagram.

   

    Behöver du hjälp med hur det fungerar kan du titta på hjälpavsnitt 33.

 

    Menyerna fungerar på liknande sätt.

 

 

    Till föregående meny