31 VISA / RITA RÄTBLOCK        Till föregående meny

   

     DOP kan rita ett rätblock åt dig, som du kan visa i klassrummet eller skriva ut på papper.

   

   

    GÖR SÅ HÄR:

   

    I välkomstmenyn klicka Visa/Rita Diagram / Geometrifig. / Enhetscirkeln. 

   

    Fortsätt (till Välj vad DOP skall rita - menyn).

   

    Markera Rätblock.

   

    Fortsätt (till Rita ett rätblock - menyn).

   

    Klickar du där på Förhandsgranska ser du ett exempel på ett ritat rätblock med diverse markeringar.

 

 

   

    ANTINGEN: Prövar du med att Ta bort, Ändra / Lägga till i det visade förslaget tills du förstår hur allt fungerar.

   

    ELLER:  

 

    Rensa alla rutor.

   

    Ange Längd, Bredd och Höjd på ditt önskade rätblock (DOP ritar i dina givna proportioner).

   

    Hörnen har nummer från 1 till 8.

 

    Sätter du markering (ett tecken eller text) vid något hörn märker du hur de är numrerade när du förhandsgranskar.    

   

    Alla 12 sidorna kan ges ett tecken eller en text mitt på sidan.    

  

    Pröva t.ex. med texten ´´Uppe´´ på en sida som du kallar 12 eller 21 (mellan hörn 1 och hörn 2).

 

    Förhandsgranskning visar att det är upptill på framsidan.

   

    Vill du markera på mitten på någon annan sida väljer du att klicka i någon av de andra ringarna 2...12 (som är ledig).

 

    Ange hörnnumren och ev. beteckning på sidan.

      

    Diagonaler fungerar likadant.

   

    Markera en ledig ring 1...6.  

 

    Ange t.ex. diagonalen (17 eller 71).

 

    Ge texten ´´RD´´ (rymddiagonal) och förhandsgranska.   

   

    Så småningom märker du att figurens tydlighet varierar beroende på från vilken vinkel du ser den i sidled och höjdled. 

  

    Pröva genom att variera dessa vinklar.

  

    På liknande sätt som ovan kan du markera vinklar i figuren med TRE siffror.

 

    Vinkelspetsen hamnar i hörnet som motsvarar mittensiffran.

 

    Vinkeln kan markeras med båge eller 90-gradershake och ev. text i vinkelfältet.

      

    Figuren kan roteras men markeringarna förblir rättvända.

 

   

 

    För klassen visar du t.ex. att rymddiagonalerna skär varandra i en punkt.  

 

    DOP ritar en bild åt dig till uppgiften att beräkna rymddiagonalens längd. 

  

    Vill du skriva ut som bild kan du få den i önskad storlek och placering på A4-papper med millimeternoggrannhet. 

 

 

    Till föregående meny