3  GÖR DIAGNOS / LÄXUPPGIFTER / LÄXFÖRHÖR / TEST / PROV / ...         Till föregående meny

   

 

    Du gör likadant som i Hjälpavsnitt 2  fram till Uppgiftsmenyn.

   

    Klicka på en uppgift som du vill ha med på diagnosen.

   

    Acceptera (om du bara vill ha en av denna typ).

   

    Klicka på din nästa önskade typuppgift.

   

    Acceptera o.s.v.

 

       

    Om du vill ha med uppgift(er) från annat moment:

   

    Klicka på Till föregående meny.

   

    Välj moment och Fortsätt (till Uppgiftsmenyn igen).

   

    Välj uppgifter som föregående. 

   

    När du valt klart: Fortsätt (till Layoutmenyn). 

 

    Välj alternativ för utskrift (Hjälpavsnitt  20).

   

    Fortsätt (till Skrivutmenyn). 

   

    Skriv ut (Hjäpavsnitt 4 och 5).        

 

 

    Till föregående meny