26 VISA GRAFER MED KÄNDA KOEFFICIENTER                Till föregående meny

 

 

 

     Om du känner till koefficienterna till en eller flera grafer, som du vill visa i klassen eller rita på A4-papper:

  

    GÖR SÅ HÄR:
   

    I startmenyn: Rita grafer i koordinatsystem.

   

    Fortsätt (Till Rita grafer menyn)

   

    DOP börjar automatiskt med graf nummer ett.

   

    Välj graftyp bland de 10 alternativen i listan.

   

    Fyll i din grafs koefficienter  "A, B, ..." enligt formeln.

 

   Vid klick på Visa funktionen med de valda koefficienterna

   

    Ange x-värde(n) för punkt(er) på din graf där du vill ha tangent(er) (högst 5). 

   

    Ändra intervall på axlarna om du vill.

   

    Vill du komplettera med en / flera graf(er) i samma figur? (Hjälpavsnitt 28)    

   

    Hur du sedan visar grafen i klassrummet eller ritar den på papper ser du i Hjälpavsnitt 29.        

 

 

   

   Tomt koordinatsystem för t.ex. kopiering till eleverna eller visning med projektorn.

 

   Som du ser i samma meny som ovan kan du få ett tomt koordinatsystem med en knapptryckning.

 

   Du väljer först koordinataxlarnas utsträckning, bildstorlek vid utskrift / visning och placering på papper med millimeternoggrannhet vid ev. utskrift.

 

 

   Till föregående meny