2  GÖR MÅNGA UPPGIFTER AV SAMMA TYP         Till föregående meny

   

    I DOP är uppgifterna fördelade på 64 olika matematikmoment.

 

   Varje moment börjar från scratch (ofta lågstadienivå) och uppgifterna bygger på varandra enligt små stegens princip till (på flertalet moment) minst "kurs 3c" på gymnasiet.

 

    Var och en av de runt 1700 uppgifterna slumpas av ett eget program så det, slarvigt uttryckt, blir Samma uppgift men olika svar varje gång.    

   

    Har du inte tid att sitta och hjälpa en elev tillräckligt länge med en uppgift?

 

    Då kan du med DOP på mindre än en minut hitta och slumpa så många liknande uppgifter som eleven behöver.

 

    Alla uppgifterna med kompletta lösningar och förklaringar.

 

 

    Klicka för att se några exempel

            Lågstadiet   Subtraktionsalgoritmen

            Högstadiet Algebra med parenteser

            Gymnasiet Andragradsekvationer med irrationella rötter

 

              

    Skall du skall göra många uppgifter av samma typ till en elev som behöver träna mer ...

   

    GÖR SÅ HÄR:

   

    I startmenyn  välj Uppgifter från valt / valda moment

   

    Fortsätt (till Momentmenyn).

   

    Välj  Jag vill välja uppgifter själv från det markerad momentet (redan markerat).

   

    Klicka på ditt önskade moment. 

   

    Fortsätt (till Uppgiftmenyn).     

   

    En del moment (bl.a. ekvationer och annan algebra) genererar en dialogruta med fråga om du bara önskar de vanligaste variabelbeteckningarna.

   

    Mer förklaring till den frågan finns i en gul ruta till höger på menyn. 

   

    Om du fick dialogrutan: Välj mellan Ja  eller  Nej.   

 

    Du kommer till Uppgiftmenyn.

   

    Sök och klicka på en uppgift liknande den du söker.

   

    Ange hur många uppgifter du önskar ge eleven. 

   

    Acceptera.

   

    Programmet meddelar om några dubbletter tagits bort. I så fall får du färre än du begärt. 

   

    Fortsätt (till Layoutmenyn).

    

    Välj alternativ för utskrift (Hjälpavsnitt 20).

   

    Fortsätt (till Skrivutmenyn). 

   

    Skriv ut (Hjälpavsnitt 4 och 5). 

 

      

 

    Till föregående meny