16  HJÄLP ELEVER MED BRISTER I FÖRKUNSKAPERNA         Till föregående meny

   

   

     En del elever fastnar ideligen i sitt läromedel.

 

    Om ingen ur personalen eller någon kamrat hinner sitta med dem så ofta som behövs fordras material som fungerar för dessa också.

 

    I DOP kan du göra obegränsat antal övningar med lösningar och förklaringar som kan fungera även för dessa elever oavsett nivå.    

 

    Först kanske du behöver diagnostisera eleven.

   

    Välj  i Välkomstmenyn alternativet Snabbslumpa uppgifter

 

  

 

  Likt i hjälpen nr 15 fyller du i:

 

   

    Välj (års)kursen FÖRE elevens (års)kurs.

   

    Välj Svårighetsgrad 1 till 3 (motsvarar sådant som eleven i stort sett bör kunna.

   

    Välj ett / flera / alla moment du vill diagnostisera.

   

    Välj Alla typer.

   

    Sök matchande uppgifter.

   

    Välj t.ex. 20-30 st.

   

    Slumpa uppgifterna.

 

 

  Till föregående meny