15   SNABBSLUMPNINGEN I DOP        Till föregående meny

  

 

    Stora klasser, stor spridning av elevernas förmågor och ambitioner, krav på individualisering är lärares vardag.

 

    I klassrummet stressar det med många armar i luften samtidigt som eleven du just hjälper behöver mer hjälp.

 

    Genomgångar av dig vid tavlan kan inte läggas på nivå som passar alla.     

    

    Att hitta material som fungerar för elever, som fastnat och behöver hjälp tar tid

 

    Framför allt måste det du ger eleven vara självgående och oändligt så eleven kan träna tills det sitter.   

  

 

    

    Ett dataprogram där varje uppgift slumpas i ny skepnad varje gång och alltid med komplett lösning (ofta extra förklaring) blev min lösning.

 

    Med följande funktion i programmet blev den omöjliga individualiseringen möjlig:     

 

 

    

    I Välkomstmenyn finns valalternativet Snabbslumpa uppgifter.

 

    Här väljer du enligt de olika sökmärkena på uppgifterna (hjälpavsnitt 12) så du ytterst snabbt från datorn får önskat antal uppgifter till en viss / vissa elev(er).

    

     Du väljer (Klicka för att se ett exempel där jag slumpar 30 terminologifrågor inom geometrin.

    

    1. (Års)kurs från lågstadiet t.o.m. gymnasiets kurser i åk 3.

    

    2. Miniräknare tillåtet eller ej 

    

    3. Svårighetsgrad (se hjälpmoment 13)

    

    4.  Matematikmoment (ett, flera eller alla)

    

    5. Typ av uppgift (en, flera eller alla av: Direkt svar räcker, Huvudräkning, Enheter och enhetsomvandlingar,  Terminologi, Matematisk förmåga)

    

    6. Klicka Sök matchande uppgifter

    

    Programmet går igenom alla uppgifterna och de som matchar lagras i ordning från matematikmoment A till Ö. 

    

    Antal funna visas.

    

    7. Ange hur många du vill ha av dessa


   Väljer du fler än antal funna slumpas fler versioner av de funna

    

    8. Slumpa uppgifterna 

    

    9. Fortsätt 

    

    Ja eller Nej i dialogrutan om variabelnamnen (hjälpavsnitt 12)

    

    Ja eller Nej i dialogrutan om uppgifternas ordning skall slumpas.

    

    Svarar du Nej kommer eventuella Algebrauppgifter först och Överslagsuppgifter sist.

    

    Du kommer till layoutmenyn  och väljer utskrift som vanligt.

    

    Hela denna procedur tar mindre än en minut när du blivit van.        

 

   Till föregående meny