14 MATEMATISKA FÖRMÅGORNA ENLIGT SKOLVERKET        Till föregående meny

   

    Vid betygsättning skall läraren beakta de matematiska förmågorna (skolverket).

 

    Där du väljer uppgifter kan du klicka i en lista och se vad de olika förmågorna innebär.

 

   Här i uppgiftsmenyn har jag t.ex. klickat för att se vad Procedurförmåga innebär.

   

    Många av uppgifterna från starten av DOP är i kategorin Begreppsförmåga och / eller  Procedurförmåga.

   

    DOP började ju som hjälp till lärare att klara elever med brister i förkunskaperna.

   

    Vartefter programmet kompletterats mot alla nivåer är det svårare att avgöra vilka förmågor som främst skall framhållas för en viss uppgift.

   

    Förmodligen har jag inte alltid lyckats trots att jag läst förmågebeskrivningarna åtskilliga gånger.

   

    Med snabbslumpningen (hjälpavsnitt 15) kan du söka uppgifter med någon / några matematiska förmågor som kriterium.       

 

   

  Till föregående meny