13  UPPGIFTERNAS SVÅRIGHETSGRAD BETYGSNIVÅ ?             Till föregående meny   

 

    Betygsnivå har föreslagits som ett av märkena på uppgifterna.   Kändes omöjligt så vad gör man då?

   

   

    Jag försökte i stället ange svårighetsgrad på varje uppgift och har fortsatt med det.   Jag valde en 9-gradig skala.

   

    Hopplöst företag svårighetsgradera också. En elev upplever en uppgift olika svår ...

 

   ... om den dyker upp från ett moment man inte jobbat med på länge

 

   ...om den kommer i ett moment där man just med små stegens princip kommit fram till samma uppgift och förstått allt fram till dess

   

   Jag har många gånger ändrat svårighetsgrader både fram och tillbaka.

   

   

    Vid skolbesök och mässor  jag alltid fått frågan hur jag tänker angående min skala relativt rådande betygssystem.

 

    

    Motvilligt har jag tidigare svarat utifrån olika prov och matteböcker att 4 ungefär motsvarar G och 7 ungefär VG i tidigare betygssystemet.     

 

    Med nuvarande betygssystem tycks elever klara betyget E om de klarar merparten uppgifter med svårighetsgrad 3 och lite till.

   

   

 

    En viss uppgift kan förekomma på många olika stadier men då betraktas som olika svår.

 

   

   Här i Uppgiftsmenyn se du ett exempel på hur svårighetsgraden på en uppgift visas (års)kursvis.

   

   När jag graderar utgår jag ifrån min egen erfarenhet av den specifika uppgiften  på en viss (års)kurs.

 

    Sedan har jag gjort det lätt för mig.

 

    (Års)kursen ovanför får t.ex. ett steg lägre svårighetsgrad.

   

    (Års)kursen två steg under får två steg högre svårighetsgrad o.s.v.

        

    Trots svajigheten har lärare uppskattat svårighetsgraderingen vid val av uppgifter till sina elever t.ex. i snabbslumpningen (hjälpavsnitt 15).  

 

   

 Till föregående meny