12  UPPGIFTERNA HAR OSYNLIGA SÖKMÄRKEN         Till föregående meny      

   

   

    Varje uppgift har flera osynliga "märken" för att kunna sökas utifrån olika kriterier i Snabbslumpningen (hjälpavsnitt 15). 

   

    Några sökbegrepp är:

    Direkt svar räcker
 

    Huvudräkning
 

    Enheter och Enhetsomvandlingar
 

    Terminologi

   

    ALLA uppgifter har märken som anger vilken eller vilka av de Matematiska Förmågorna som omfattas av uppgiften (hjälpavsnitt 14).
   

   En uppgift kan omfatta flera förmågor.

 

    ALLA uppgifter har  märken som visar uppgiftens bedömda Svårighetsgrad på respektive (års)kurs (hjälpavsnitt 13). 

       

    Alla uppgifter har märken huruvida de är tänkta för Miniräknare eller ej.

   

   
 

    För alla uppgifter, som innehåller variabler, kan du  välja ...

 

    (Lärarönskemål p.g.a. elever som går i taket om det inte står x i ekvationen.)

 

    Antingen de vanligaste "namnen" (x i ekvationer, x och y i ekvationssystem, f för funktioner, böckernas vanligaste vid hantering av variabeluttryck, ...

 

    Alternativt slumpas de mer fritt.

 

    Du tillfrågas i dialogrutor i programmet om detta varje gång du väljer moment som innehåller uppgifter med variabler.             

 

  

Till föregående meny