Till matematiklärare L  M  H  Gy Vux  Folkhögskola  Läxhjälpare  Speciallärare ...

DOP är perfekt lärarhjälp med ALLT före och under lärarledda lektioner

 Senaste versionen 2023-08-22 ligger på nätet för nerladdning  

  

 

DOPmatematik började jag med på 90-talet till mig och kollegor med extra svaga elever.

Nu (> 30 år senare) kan DOP hjälpa lärare med elever på ALLA nivåer och ALLA stadier. 

Priset för en lärargemensam skolenhetslicens motsvarar cirka kostnaden för 5 elevläroböcker.

Gratis testlicens t.o.m. Torsdag 29 FEBRUARI 2024

Användarnamn:    testning av DOPmatematik

Användarkod:     aRts-y6sH-tAtQ

Läs gärna  Vad är DOP ? först eller kortare versionen.

 

P.S. Jag som gjort programmet har undervisningserfarenheter från:

Realskolan, Spritstenciler, Räknesticka, Räknesnurra, Mattetabeller,  Grundskola, Flertal läroplaner,

Miniräknare, Multiplikationstabellen  är oviktig,  Hej matematik, Mängdlära är lösningen,

Kommunalisering trots våra protester, Friskolor ökar och Segregerar, Glädjebetyg, Läxor är

odemokratiskt, En dator per elev, Läroböcker behövs inte, Centralisera rättningarna. PISA visar

klar försämring, Eleven behöver skriftligt på papper igen, Läroböcker måste tillbaka, Skippa datorn,

Återförstatliga skolan, Stäng friskolor, LÄRARLEDDA! lektioner, ...

 

Välkommen att med DOP lyckas mycket ENKLARE ! och bättre ? under läsåret !

Tord Persson

  info@dopmatematik.com

   www.dopmatematik.se

  073 573 09 97

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länkar:

Vad är DOP ?

Vad är DOP ? (kortare)

Hundratals användartips 

Lathundarna i DOP

Jag önskar en testlicens

Skaffa DOP till skolan  Pris?

 Säkerhet vid nerladdning

Ladda ner DOP

Kom igång med DOP

Vem gör DOP?

DOP på MAC: