Kontinuerlig uppdatering sedan slutet av 80-talet   

 

 

Historiskt
  idigare har DOP sålts i form av ny version ungefär vart eller vartannat år.
Programmet har sålts med evig licens. Priset har (enligt de flesta) varit mycket lågt.
Ändå har man på många skolor inte kunnat köpa det på grund av skolans ekonomi.
Successiv utveckling har inte nått någon skola förrän nästa version varit klar.
En billigare version har sålts till grundskolor men har tagit tid att producera.
Tid, som i stället kunde ha använts till vidareutveckling av programmet.
När nya läroplaner introduceras krävs det mer regelbundna uppgraderingar.
Det är ingen hemlighet att tryckta läromedlen har svårt att hålla takten.   
När väl läromedlen är uppdaterade saknar många skolor ändå pengar.
Man tvingas köra vidare tills de gamla slitits ut mekaniskt.
 

 

 

Från och med vt 2013 gäller:

Programmet finns tillgängligt för ALLA här på hemsidan.
Ligger som en digitalt signerad exe-fil med namn DOPX.exe
För att köra det skaffar man licens för ett år i taget från DOP.
Priset per år för gymnasier motsvarar "ett fåtal matteböcker".
Grundskolor får  samma program men  betalar ett lägre pris.
Kontinuerliga uppgraderingar förs in successivt på hemsidan.
På detta sätt borde det bli möjligt med omedelbar feedback:
Önskemål, tips, förslag, kritik, ändringar i programmet, ...
kan i princip åtgärdas och finnas på nätet "nästa dag".

Tord Persson 073 573 09 97

Tillbaka till startsidan