8  UPPGIFTERNA I DOP - OLIKA SÄTT ATT VÄLJA UT         Till föregående meny

   

    När du skall välja ut uppgifter från ett moment, ser du bara ett 15-tal samtidigt. Kanske vill du ha en bättre överblick över alla.

   

    GÖR SÅ HÄR:

   

    Välj i Startmenyn Utskrift av DOP:s innehåll 

   

    Fortsätt (till Innehållsmenyn).

   

    Härifrån kan du få en lista över samtliga typuppgifter du kan klicka på i uppgiftsmenyn (ett moment i taget). 

   

    Välj ett moment

   

    Väljer du Kort + Mer detaljerad beskrivning får du också detaljerna som ligger bakom slumpningen av varje uppgift.

 

    T.ex. bara positiva lösningar, endast heltal, reella  rötter, beskrivning / syftet med uppgiften, ...).

 

   Fortsätt leder direkt till Skrivutmenyn.

 

   Exempel från momentet Följder av tal

   

    Detta kan du se i programmet  när du klickar på respektive uppgift i uppgiftsmenyn en uppgift i taget.    

 

    Här ser du samtidigt alla i ett moment eller större del.

 

    Det kan bli två sidor för några moment.

 

    Flera sidor om du begär även förklaringarna bakom varje uppgift.

   

    DOP har redan valt lämplig layout så vill du spara överblicken på papper, t.ex. för att lättare välja uppgifter i framtiden till prov o.dyl., klickar du naturligtvis Skriv ut.

   

  

      

   

    ETT SÄTT  VÄLJA UT UPPGIFTER:

    Det lättaste sättet, när man börjar med DOP, är rimligen att göra som i hjälpavsnitt 3 (Startmenyn - Välj moment - Klicka på uppgifter - Välj layout - Utskrift.)

   

   

    ANNAT SÄTT:

   

    När du önskar uppgifter från flera moment kan det bli knepigt att hålla reda på vilka uppgifter du redan valt.

   

    Du förenklar det om du har överblicken över momenten, som beskrivs ovan, tillgänglig i någon form.

   

    Anteckna först på papper de uppgifter du vill ha med från de olika momenten (Moment och Uppgiftsnummer).

   

    När du är klar går du in i programmet och väljer ut dem.

   

   

    TREDJE SÄTT:

   

    I hjälpavsnitt 6 står om en sparad fil:

   

    Ser filen ut så här  "13070308"  betyder det att du från moment 13 valt uppgift 7 och från moment 3 uppgift 8.

   

    När du har papperet med dina valda uppgifterna:

   

    Starta programmet Anteckningar och skriv varje uppgift med fyra siffror i en rad mellan två citattecken utan mellanslag.

   

    Spara filen med lämpligt namn i din datorns mapp X:\DOPX\DinaVal där X är enheten du väljer när du startar DOP.

   

    Nu kan du starta DOP och välja Hämta sparade val.

 

    Du kan lägga till, ta bort, byta plats... och spara igen o.s.v. som vanligt.       

 

 

  Till föregående meny