7  GÖR B-, C-, ...VERSIONER / OMPROV TILL DINA PROV         Till föregående meny

   

    Tyvärr förekommer det ibland att en del elever försöker snegla på grannens prov.

   

   

    Ett sätt att försvåra detta är att ge elever samma uppgifter men i olika ordning.

 

    (Enkelt för dig vid rättningen med samma svar på uppgifterna. Andra sätt beskrivs här nedan.)

    

    I DOP GÖR DU SÅ HÄR:

    

    När du skrivit ut en version av dina uppgifter klickar du Till föregående meny (till layoutmenyn).      

 

   Välj uppe till vänster Utskrift i slumpad ordning   

 

   OK i dialogrutan som dyker upp. 

  

   Fortsätt  (till Skrivutmenyn).     

 

   Skriv ut den nya versionen.  

   

   Upprepa vid behov. 

 

 

 

   

    ANNAT SÄTT:

 

    Du har skrivit ut en version av dina valda uppgifter.

   

    Klicka (fortfarande i skrivutmenyn): Ny liknande slumpning

   

    OK (till Layoutmenyn).

 

    Vill du, kan du ändra t.ex. rubrikerna innan du skriver ut igen.


   Fortsätt  (till Skrivutmenyn).     

 

    Nu kan du skriva ut LIKNANDE uppgifter (andra facit) och med uppgifterna i samma ordning.

   

   

 

 

    TEDJE SÄTT:

   

    (Önskemål från lärare som ville ge individuella läxor till elever som skrev av varandra och metoden ovanför tar lång tid vid många versioner.) 

   

    När du skall skriva ut finns en ruta bredvid Skriv ut - knappen där du direkt kan begära antal önskade olika versioner av ditt prov.

   

    Med denna metod kan du, om du begär det, få facit men ej med lösningar och föklaringar.        

 

   

 Till föregående meny