5  FACIT KAN SKRIVAS UT PÅ MÅNGA OLIKA SÄTT            Till föregående meny   

 

    När du klickat Skriv ut (längst nere till höger i skrivutmenyn) får du först frågan om du också vill skriva ut facit.    

   Svarar du JA får du tre alternativ att välja mellan:

   

   

    Kompletta lösningar samt facit och förklaringar till ALLA uppgifter.

   

    Förklaringar gäller sådant som erfarenhet visat att elever brukar fråga på (finns på flertalet uppgifter).

   

    Förklaringar står i facit alltid inom  ( )  eller  [  ] .

   

    Till eleverna säger man att lösningarna visar hur uppgiften bör redovisas. Det som står inom parentes eller klammer är bara försök att hjälpa om du inte redan förstått.

   

    I layoutmenyn såg du nog att man för facit vid utskrift separat kan kan välja antal kolumner och typstorlek (pappersbespara med mindre typsnitt och fler kolumner!).

   

    Med Fortsätt från layoutmenyn till Skrivutmenyn och där Visa facit kan du även för facit förhandsgranska din layout före utskrift.

   

   

 

    Endast ovanstående till första uppgiften om efterkommande är från samma typuppgift.

   

    Efterkommande bara facit. Har du t.ex. gett många av samma typ till en elev som behöver träna mer och bedömer att det räcker med lösning med förklaringar till den första.

   

    Är det många steg där eleven kan spåra ur på vägen kanske hen ändå behöver lösningar till alla?

   

   

 

   Endast facit på alla uppgifter t.ex. till dig själv när du rättar.    

 

 

 

   Svarar du NEJ skrivs naturligtvis bara uppgifterna ut.        

 

  Till föregående meny