41   VISA / RITA ENHETSCIRKEL MED ÖNSKADE ´´TILLBEHÖR´´        Till föregående meny

   

    Enhetscirkel till din hjälp vid bl.a. undervisningen i trigonometri med projektor.

    

    Tex:   

   

    Illustrera definitionerna för sinus och cosinus.

   

    Definiera och förklara värdemängderna för tangens och cotangens.

   

    Bevisa ´´trigonometriska ettan´´.

   

    Gå igenom sambandet mellan vinklar mätta i radianer och mätta i grader.

   

    Vinkelstorlek kan anges i enbart radianer eller radianer med pi

 

    Förklara hur det kan finnas oändligt många lösningar till vinkeln v om t.ex. sin v är känt.

 

    Hoppa mellan enhetscirkeln och hur sinuskurvan ser ut.   

 

    Visa / Skriv ut STORT och kopiera till eleverna en tom enhetscirkel.

 

 

    Rita en enhetscirkel GÖR SÅ HÄR:

   

    I välkomstmenyn klicka Visa/Rita Diagram / Geometrifig. / Enhetscirkeln

   

    Fortsätt (till Välj vad DOP skall rita - menyn).

    

    Markera Enhetscirkel.

   

    Fortsätt (till menyn Rita vinklar i enhetscirkeln).

   

    Klickar du där på Förhandsgranska ser du ett exempel på en enhetscirkel med två radier.

   

   Med klick på Fortsätt visar du enhetscirkeln t.ex. för klassen

   

   

 

    ANTINGEN:

 

    Pröva med att Ta bort, Ändra / Lägga till i det visade förslaget tills du förstår hur allt fungerar.

 

    ELLER:

 

    Klicka Rensa alla rutor

   

    Förhandsgranska

   

    Du ser en tom enhetscirkel som du kan skriva ut i önskad storlek (och kopiera till eleverna?).

   

    Skriv i en av de fyra kolumnerna en vinkel t.ex. 83 grader och Förhandsgranska.

   

    Förutom att vinkeln visas i enhetscirkeln räknar programmet ut och visar i rutor vinkeln mätt i radianer både utan och med π.

   

    Ändra din vinkel från 83 grader till t.ex. - 2.2 i rutan π radianer.

   

    Kryssa i rutan Vinkelbåge vid origo och Förhandsgranska.

   

    Du ser att vinklar större än ett varv för tydlighets skull får en spiralformad båge.

   

    Vinkelstorleken omvandlas automatiskt till grader och radianer utan π i rutorna.

   

    Testa hur du kan  variera Vinkelbågestart vid x-axeln (du kan undvika krock vid flera radier samtidigt).

   

    Testa hur Vinkelbeteckning vid origo fungerar.

   

    Testa hur Markering mitt på radien fungerar.

   

    Varje radies periferipunkt kan märkas på sex olika sätt:

   

    1/ Egen text (då kan du inte klicka på något av alternativen 3-6 nedan).

   

    2/ Egen text ett mellanslag (blank) om du inte vill ha någon text vid periferipunkten. 

   

    3/ Vinkelns storlek i grader.

   

    4/ Vinkelns storlek i radianer.

   

    5/ Vinkelns storlek i radianer med π.

   

    6/ Punktens koordinater i enhetscirkeln (dvs cosinus och sinus för vinkeln).

   

    Från radiens periferipunkt kan du strecka lodrätt och vågrätt till axlarna för underlättande av avläsningar.

   

    Pröva och Förhandsgranska med någon text på en streckad.

   

    Som du säkert förstått kan du rita upp till fyra olika radier samtidigt.

   

  

    DOP kan rita diagrammet i valfri storlek på papper för t.ex. kopiering till eleverna.

   

    Eller med önskad storlek med millimeternoggrannhet på ett annat dokument (prov t.ex.).

 

 

 

 Till föregående meny