40 VISA / RITA LÅDAGRAM ÖVER DINA ÖNSKADE DATA        Till föregående meny

     

      Lådagram när du vill åskådliggöra fördelningen / spridningen av värdena i en datamängd.

 

      Lådagram när du går igenom begreppen median, kvartiler, kvartilavstånd, variationsbredd, förklara 25%-25%-25%-25%-fördelning, ...

 

      T.ex. redovisa klassens resultat på ett prov / läxförhör.   

       

      Eller jämföra olika klassers resultat på samma prov.

       

       

      Antingen: har du använt ett stambladsdiagram till att först få dina data sorterade.

 

      I den menyn sedan fått minsta värde, största värde, median och kvartiler.

     

      Slutligen fortsatt till lådagram därifrån.

       

   

      Eller:

 

      Rita ett lådagram GÖR SÅ HÄR: 

       

      I välkomstmenyn klicka Visa/Rita Diagram / Geometrifig. / Enhetscirkeln

        

      Fortsätt (till Välj vad DOP skall rita - menyn).

       

      Markera Lådagram.

       

      Fortsätt (till menyn Rita ett lådagram).

       

      Klickar du där på Förhandsgranska ser du exempel på ett ritat lådagram.

       

      Byt till din egen rubrik.

       

      Byt till dina egna värden för minsta värde, nedre kvartil, ...   

   

       

      Du kan t.ex. vid avläsningsövningar inför klassen välja att visa (som "facit") samma diagram med något , några utvalda, eller alla av följande värden:

       

      Lägsta värde

       

      Nedre kvartil

       

      Median

       

      Övre kvartil

       

      Största värde

       

      Procentfördelningen mellan kvartilerna (25% på alla naturligtvis)

       

      Kvartilavstånd

       

      Variationsbredd

 

       

       Till föregående meny