39   VISA / RITA STAMBLADSDIAGRAM MED ÖNSKADE ´´TILLBEHÖR´´        Till föregående meny

 

 

        Stambladsdiagram för att underlätta sortering av många tal till storleksordning.

       

       Stambladsdiagram och därifrån i DOP direkt övergång till ett lådagram utifrån talen kan förenkla stor del av din undervisning i statistik.

 

       Du åskådliggör först hur stambladsdiagrammet i två steg fungerar vid sorteringen.

 

      I DOP:s  meny visar du hur man får fram median och kvartiler oavsett om antalet tal är "snällt" eller "elakt" (se nedan).

 

      I menyn kan du välja några olika databaser för att underlätta din undervisning om alternativen och naturligtvis i stället föra in egna värden.

 

      Som visas här under och i hjälpavsnitt 40 kan dina värden i stambladsmenyn föras vidare till ett lådagram där du fortsätter med övriga statistiska begrepp.

 

     

       Rita ett Stambladsdiagram GÖR SÅ HÄR:
 

      I välkomstmenyn klicka Visa/Rita Diagram / Geometrifig. / Enhetscirkeln

       

      Fortsätt (till Välj vad DOP skall rita - menyn).

        

      Markera Stambladsdiagram.

        

      Fortsätt (till menyn Rita ett Stambladsdiagram).

       

      Klickar du på Förhandsgranska ser du ett exempel där DOP fört in några tal i ett stambladsdiagram.

       

      I rutorna till vänster har DOP placerat samma osorterade tal i samma oordning.

 

      Du förklarar hur stammen fungerar.

 

     Nu är det lätt att sortera inom varje rad.

 


 

      Klicka på  Sortera talen

               

      Programmet visar talen på båda ställena i ordning.         

       

      Knapparna   Visa medianen,  Visa nedre kvartilen  och  Visa övre kvartilen blir tillgängliga.

 

      Klicka på Visa medianen.

       

      Programmet visar i detalj hur man finner mittersta talet och värdet på det (medelvärdet om de är två i mitten).

       

      Klicka på kvartilknapparna.

       

      Programmet visar även här detaljerna.

       

      Klicka på Förhandsgranska.

 

      Programmet visar med färger median och kvartiler i rutorna till vänster och med fet text i diagrammet.

       

      När programmet räknat fram median och kvartiler har knappen Rita lådagram med dessa värden blivit tillgänglig.

              

      Klicka på den om du vill visa / rita ett lådagram med de erhållna värdena (hjälpavsnitt 40).

 

      Värdena förs över automatiskt till rätt meny.

     

      Lådagrammet visas där vid klick på Förhandsgranska.        

       

   

      I övre vänstra hörnet kan du hämta några färdiga datamängder. 

 

      Självklart kan du lägga in enbart egna tal (klassens provresultat t.ex.).

 

      Eller ändra / lägga till / ta bort tal från dem du hämtar från datorn.        

       

      Första demoexemplet har 25 tal vilket ger det  lättaste av de fyra att finna median och kvartiler på (25 +/- multiplar av 4).

    

      I de tre övriga fås median / kvartiler som medel av två tal.

     

     Visas enklast för eleverna genom att du:

 

     1/ Lägger till eller ta bort tal sist

 

     2/ Klickar Ta bort färgerna

 

     3/ Sortera talen

 

     4/ Klicka fram median och kvartiler igen

 

 

  Till föregående meny