38 VISA / RITA CIRKELDIAGRAM ÖVER DINA ÖNSKADE DATA        Till föregående meny

   DOP kan hjälpa dig demonstrera för klassen eller rita på papper ett cirkeldiagram med maximalt 12 sektorer.

   Cirkeldiagram när du vill åskådliggöra som sektorer i en cirkel storleksförhållanden mellan olika data.

   Tex:

   Visa hur eleverna röstat vid val av elevrepresentant till ...

   Skriv ut STORT och kopiera till eleverna när de skall träna mätning med gradskiva.

   Gå igenom sambanden mellan grader och 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, ... av varvet.

   Gå igenom sambanden mellan grader och procent av hela varvet.

   Förklara geometriuppgifter innehållande en urtavla.

   Förklara formeln för sektorns area.

   Illustrera att summan av 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + ... aldrig blir ett

 

   Rita ett cirkeldiagram GÖR SÅ HÄR:

   I välkomstmenyn klicka Visa/Rita Diagram / Geometrifig. / Enhetscirkeln.

   Fortsätt (till Välj vad DOP skall rita - menyn).

   Markera Cirkeldiagram.

   Fortsätt (till menyn Rita ett cirkeldiagram).

   Klickar du där på Förhandsgranska ser du ett exempel på ett ritat cirkeldiagram.

 

   ANTINGEN:

   Pröva med att Ta bort, Ändra / Lägga till i det visade förslaget tills du förstår hur allt fungerar.

   ELLER:

   Klicka Rensa alla rutor.

   Skriv endast värden i några av de vänstra rutorna och Förhandsgranska.

   DOP sköter alla beräkningar av sektorernas storlek.

   Skriv text vid några av dina värden och Förhandsgranska igen.

   Klicka och se hur dina angivna sektorvärden visas.

   Klicka och se hur sektorns procentuella del av varvet kan visas.

   Undersök de tre olika sätten att markera sektorvinkeln i mitten av diagrammet.

   Du kan få sektorerna med 8 olika mönster.

   DOP kan rita diagrammet i valfri storlek på papper för t.ex. kopiering till eleverna.

   Eller med önskad storlek med millimeternoggrannhet på ett annat dokument (prov t.ex.).  

 

  Till föregående meny