37  VISA / RITA PLOTTNINGSDIAGRAM ÖVER DINA ÖNSKADE DATA        Till föregående meny

   

   

   DOP kan hjälpa dig demonstrera för klassen eller rita på papper ett plottningsdiagram med maximalt 21 ´´plottar´´.

   

    Plottningsdiagram när du vill illustrera eventuell korrelation mellan två variabla storheter.

   

    Och / eller demonstrera regressionsanalys på en positiv eller negativ korrelation. 

   

    Visa hur positiv / negativ / ingen korrelation kan se ut i diagrammet.

   

    Undersök i klassen ev. korrelation mellan elevernas missade poäng på matteprovet och deras uppskattade sovtid natten innan.

   

    Undersök ev. samband mellan elevers poäng på prov i något språk och poäng på matteprovet. 

      

 

   

    Rita ett plottningsdiagram GÖR SÅ HÄR: 

   

    I välkomstmenyn klicka Visa/Rita Diagram / Geometrifig. / Enhetscirkeln

   

    Fortsätt (till Välj vad DOP skall rita - menyn).

   

    Markera Plottningsdiagram.

   

    Fortsätt (till menyn Rita ett Plottningsdiagram).

   

    Klickar du där på Förhandsgranska ser du ett exempel på ett ritat Plottningsdiagram.

   

   

   

  Pröva med att Ta bort, Ändra / Lägga till i det visade förslaget tills du förstår hur allt fungerar.

   

    Tex:

   

    Byt till text på x-axeln.

   

    Pröva de tre alternativen till linjering i diagrammet.

   

    Experimentera med värden i de olika kolumnerna.

   

    Jag har märkt nu att jag inte garderat för ALLA sätt att undvika krasch om man börjar med Rensa alla rutor

   

    Skall du göra ett eget diagram så utgå för säkerhets skull från förhandsgranskningen och ändra till dina värden.

   

    DOP kan rita diagrammet i valfri storlek på papper för t.ex. kopiering till eleverna.

   

    Eller med önskad storlek med millimeternoggrannhet på ett annat dokument (prov t.ex.).

    

   

 Till föregående meny