35 VISA / RITA HISTOGRAM MED DINA ÖNSKADE DATA        Till föregående meny

   

    DOP kan hjälpa dig demonstrera för klassen eller rita på papper ett histogram med maximalt 12 staplar (klasser).

   

    Histogram när du har för många OLIKA mätvärden, resultat, poäng eller data för att kunna rita en stapel eller stolpe för värdet på vart och ett.

   

   

    Tex:

   

    När du vill visa hur eleverna på idrottsdagen kastat boll, hoppat längd, sprungit 1000 m,hela årskursens resultat på ett prov, ... 

   

    Visa hur man tolkar ett histogram.

   

    Från ett histogram förstå avprickning av data i en avprickningstabell (Momentet ´´Diagram´´). 

   

    HUR man väljer lämplig klassindelning. 

   

    Klasser kan beskrivas med  10 ® 15 eller 10 v < 15.

   

    Alla klasser måste ha samma bredd, annars blir diagrammet missvisande.

   

    Hur man uppskattar medelvärde från ett histogram.

   

   

    Rita ett histogram - GÖR SÅ HÄR: 

   

    I välkomstmenyn klicka Visa/Rita Diagram / Geometrifig. / Enhetscirkeln

   

    Fortsätt (till Välj vad DOP skall rita - menyn).

   

    Markera Histogram.

   

    Fortsätt (till menyn Rita ett histogram).

   

    Klickar du där på Förhandsgranska ser du exempel på ett ritat histogram.

   

    ANTINGEN:

 

    Prövar du med att Ta bort, Ändra / Lägga till i det visade förslaget tills du förstår hur allt fungerar.    

   

    ELLER:

   

    Rensa alla rutor.

   

    Fyll i ev Rubrik

   

    Fyll i ev. text under vågräta axelns spets.

   

    Fyll i ev. text bredvid lodräta axelns spets.

   

    Om INTE första klassen börjar på noll:

 

    Markera Skrynkla x-axeln och att x-skalan skall börja med första klassens startvärde .

   

    Ange maxvärde för lodräta axeln maxvärdet för din längsta stapel.

   

    Fyll i dina klassvärden i ordning i övre raden.

   

    Är någon klass tom skriver du noll (annars flyttas de andra staplarna till fel lägen). 

   

    Talen  0...7 i undre raden ger staplarna olika mönster.

   

    Förhandsgranska och justera tills du blir nöjd.

 

   

   

    DOP kan rita diagrammet på papper för t.ex. kopiering till eleverna.

   

    Eller med önskad storlek med millimeternoggrannhet i ett annat dokument (prov t.ex.).

    

 

   Till föregående meny