33   VISA / RITA STAPELDIAGRAM MED DINA ÖNSKADE DATA        Till föregående meny

   

   

    DOP kan hjälpa dig demonstrera för klassen eller rita på papper ett stapeldiagram med maximalt 12 staplar.

   

    Till exempel:

   

    Hur klassen röstat vid val av någon representant.

   

    Visa svarsfrekvenser på någon enkät eller ett prov i klassen.

   

    När du går igenom medel, median och typvärde utifrån ett stapeldiagram.

   

    Demonstrera hur man kan vilseleda med stapeldiagram.

   

    Göra ett tomt underlag till eleverna att rita stapeldiagram på (motsv. tomt koordinatsystem).

   

   

   Gör ett stapeldiagram -  GÖR SÅ HÄR:

   

    I välkomstmenyn klicka Visa/Rita Diagram / Geometrifig. / Enhetscirkeln

   

    Fortsätt (till Välj vad DOP skall rita - menyn).

   

    Markera Stapeldiagram.

   

    Fortsätt (till menyn Rita ett stapeldiagram).

   

    Klickar du där på Förhandsgranska ser du ett exempel på ett ritat stapeldiagram.

   

   

    ANTINGEN:

  

    Prövar du med att Ta bort, Ändra / Lägga till i det visade förslaget tills du förstår hur allt fungerar.

      

    ELLER:

   

    Klicka Rensa alla rutor.

   

    Fyll i ev. Rubrik. 

   

    Ev. text under vågräta axelns spets.

   

    Ev. text bredvid lodräta axelns spets.

   

    Ange slutvärde för lodräta axeln <= maxvärdet på dina data.

   

    Fyll i dina data.

 

    Programmet ritar stapel där du skrivit någon text i vänstra rutan.

   

    Högra rutan kan ges tal 0...7 och ger då olika mönster på staplarna.

   

    Förhandsgranska

 

   

   

    Vill du med flit göra ett missvisande diagram: 

   

    Välj ett startvärde på y-axeln som är större än noll men mindre än det minsta av dina data på lodräta axeln.

   

    Klicka att y-axelns start skall ´´skrynklas´´.

   

    Resultatet blir att diagrammet visar överdrivna proportioner mellan staplarnas längder.

   

  

   

   

    Gör tomt stapeldiagramunderlag för utskrift (och kopiering till eleverna?):

   

    Rensa alla rutor.

   

    Fyll i ev. Rubrik samt ev. texter vid axlarnas spetsar.

   

    Fyll i maxvärde för lodräta axeln

   

    Skriv ett mellanslag (osynligt tecken) i någon vänsterruta och ge motsvarande ´´stapel´´ värdet noll.

   

    DOP kan rita diagrammet med önskad storlek för t.ex. kopiering till eleverna.

   

    Eller med önskad storlek med millimeternoggrannhet i ett annat dokument (prov t.ex.)

 

 

    Till föregående meny