30  KOEFFICIENTER TILL EKVATIONER        Till föregående meny

    DOP kan hjälpa dig med koefficienter om du vill ha en ekvation med dina önskade rötter (gradtal 2 till 5).


    Nedan visas som exempel hur du får en ekvation med rötterna +2  -2  +3  och -3

    (Tal i decimalkommaform fungerar givetvis också.)

   

    GÖR SÅ HÄR:

    I Startmenyn: Funktioner / Ekvationer med vissa egenskaper.

    Fortsätt.

    Klicka Koefficienter till en ekvation.

    Du erbjuds i lista ekvationer gradtal 2...5.

    Klicka på Fjärdegradsekvation med rötterna x1, x2, x3 och x4

    Fyll i önskade rötterna i rutorna nertill.

   Klicka Visa.

    Ekvationen blir x4 - 13x² + 36 = 0 [som kan multipliceras med godtyckligt tal (utom noll) och ändå ge samma rötter].

   

   Vid lösning kan den substitueras med t.ex. "sätt x² = r"

    Så den blir r2 - 13r + 36 = 0

   Vid lösning  fås r1 = 4 och r2 = 9

   Alltså från substitueringen att lösa x² = 4 och x² = 9

   

    Hjälpavsnitten 27 och 28 beskriver hur du får hjälp av DOP med funktioner som du kan använda inför klassen när det gäller t.ex.: 

    Utseende på linjära- , Polynom-, Trigonometriska-, Exponential- grafer.

    Grafers Nollställen, Extrempunkter, Lutning, Skärningar med y-axeln, funktionsmängd, Värdemängd, konkav, konvex, ...

    Avläsningar av f(x) och x för givet f(x).

    Åskådliggör  grafisk lösning av ekvationer.

    Åskådliggör grafisk lösning av ekvationssystem.

    Åskådliggör grafisk lösning av olikheter.

 

   I hjälpen nummer 27 kan du få hjälp med funktioner / ekvationer / grafer / nollställen / rötter / upp till 3:e graden.

   Här kan du alltså komplettera med uttryck upp till och med grad 5.

    Fjärdegradsekvationen ovan är ett exempel där du kan visa grafen till motsvarande ekvation och se dess nollställen genom att visa y = x4 - 13x² + 36

 

 Till föregående meny