29 VISA GRAFERNA / RITA DEM PÅ PAPPER        Till föregående meny

 

   

    Hjälpavsnitten 26 till 28 visar hur du på olika sätt tar fram grafer som du sedan vill visa i klassrummet eller skriva ut på papper 

   

    Antingen valde du i startmenyn Funktioner / Ekvationer med vissa egenskaper och först fick hjälp med koefficienter och sedan valde Visa / Rita grafen

   

    Eller valde du i startmenyn Rita grafer i koordinatsystem.

   

    I båda fallen kommer du till Rita grafen menyn.

   

    I första fallet är dina erhållna koefficienter redan införda för fortsättning. 

   

    I senare fallet fyller du i koefficienterna enligt Hjälpavsnitt 26. 

   

    Här kompletterar du med flera grafer om du vill (Hjälpavsnitt 28). 

       

    Storleken är från början lämpligt vald för visning. 

   

    Vill du visa för klassen (eller förhandsgranska) klicka Visa graf(erna)

   

    Märker du att koordinatsystemet inte har lämpliga intervall för axlarna backar du och ändrar.

   

   

    RITA DIN FIGUR PÅ PAPPER

 

 

    I skrivutmenyn är storleken från början inställd för visning.

   

    Vill du skriva ut en stor figur för t.ex. kopiering så eleverna kan göra mätningar, avläsningar el.dyl. på ett papper klickar du direkt Skriv ut.

   

    Men i menyn där du kunde välja utsträckning på x- och y-axlarna har du också möjlighet att påverka storleken och placeringen vid utskrift.

   

    T.ex. när du vill rita bilden på ett med ordbehandlare skrivet papper, där du har plats för din bild på ett visst ställe.

   

    DOP kan rita figuren med önskad placering och storlek med millimeternoggrannhet på A4-papperet.

   

    Du anger önskad storlek och avstånd i mm från överkant och vänsterkant.

   

    Klicka Visa graf(erna).

   

    Klicka Skriv ut.     

  

 

  Till föregående meny