28  MÅNGA GRAFER I SAMMA KOORDINATSYSTEM          Till föregående meny

   

 

   Med DOP kan du visa i klassrummet 10 olika typer av grafer. Högst 5 samtidigt i samma koordinatsystem med maximalt 5 tangenter på valda ställen till var och en.

   

    En av graferna kan t.ex. vara y = 0.25x³- 3x som visas i Hjälpavsnitt 27.

   

    Om den vet du att den har max och min i (-2,4) och (2,-2).

   

    Som i Hjälpavsnitt 27 kan du också få att andragradaren y = -1,25x² - 2x + 5 går genom dessa punkter.

   

    Du vill illustrera (grafisk) lösning av ett ekvationssystem med en andra- och en tredjegradare.

   

   

 

    GÖR SÅ HÄR:

   

    I startmenyn: Visa / Rita grafer i koordinatsystem.

   

    Fortsätt (Till Rita grafer menyn)

   

    DOP börjar automatiskt med graf nummer ett.

   

    Markera Andragradskurva.

   

    Fyll i värdena till vänster uppifrån och ner -1,25  -2  och 5.

   

    Markera Graf nr 2

   

    Markera Tredjegradskurva.

   

    Fyll i värdena till vänster uppifrån och ner 0,25  0  -3 och 0.

   

    Hur du sedan visar graferna i klassrummet eller ritar den på papper ser du i Hjälpavsnitt 29.        

 

 

    Till föregående meny