25  SNABBHJÄLP VID AKUTA FRÅGOR I KLASSRUMMET        Till föregående meny

  På lektion dyker det ofta upp frågor på något där du snabbt behöver en figur eller illustration från en uppgift i programmet.

   Det är svårt att kvickt hitta en lämplig uppgift bland de runt 1600 i DOP.

   I startmenyn finns nederst valalternativet Jag vill snabbt nå viss(a) uppgift(er) i DOP  till visning / demonstration.

   Där finns en lista med ett tiotal rubriker.

   Under dessa finns uppgifter som jag utifrån egen erfarenhet bedömt vara användbara lite då och då.

   Som exempel visas här nedan hur du snabbt hittar uppgiften där du får ett koordinatsystem med fyra slumpade punkter för avläsning i klassrummet.

 

  GÖR SÅ HÄR:

    Du kommer direkt till listan över lämpliga uppgifter om du i Startmenyn klickar på  Jag vill snabbt nå viss(a) uppgift(er) i DOP

   Som exempel hittar du under rubriken UPPGIFTER I KOORDINATSYSTEMAVLÄS KOORDINATERNA FÖR FYRA PUNKTER I ETT KOORDINATSYSTEM.

   Klicka t.ex.. tre gånger på den.

   I en ruta till höger ser du att du valt tre varianter av uppgiften.

   Klicka: Jag har valt klart.

   Ja eller Nej (Variabelbeteckningarna).

   OK (till Layoutmenyn).

   Fortsätt (om Visa en uppgift i taget på projektorduk eller direkt på tavlan redan är valt) annars ändra i Layoutmenyn).

   Naturligtvis kan du välja från flera och olika uppgifter.

   Även spara dina val till kommande lektion eller senare tillfällen.     

  

  Till föregående meny