24  DEMONSTRATIONER / AVLÄSNINGAR I KLASSRUMMET        Till föregående meny

   

    Med  projektor kan du förklara valda uppgifter eller träna olika typer av avläsningar med klassen, lågstadiet till gymnasiet åk 3.
   

 

    ETT  sätt är att du väljer uppgifter i förväg och sparar till kommande lektion t.ex.:. 

   

    Analog / Digital klocka uppgifterna 4 till 13  (Moment 39)

   

    Tallinjeavläsningar uppgifterna 1 till 24 (Moment 40) 

   

    Koordinater i koordinatsystem uppgift 26 (Moment 40) 

   

    Olika diagram, Avprickningstabell, Gausskurva (Moment 8)

   

    Linjer, Parabler, 3:e-gradare uppgifterna 12, 15, 17 och 18 (Moment 23)

   

    För funktioner / grafer i koordinatsystem finns naturligtvis mängder av användbara figurer i uppgifterna.

   

    T.ex. demonstration / avläsning av koordinater, funktionsvärden, lutning, extrempunkter, nollställen, definitionsmängd, värdemängd ...

   

 

   

    MEN - Det går inte att förutse allt som händer under en lektion.

 

    Som hjälp finns i momentmenyn en länk till en meny där du lätt hittar en lämplig uppgift till sådant som ´´dyker upp´´ (Hjälpavsnitt 25)

       

   

 

  Utöver uppgifterna finns i DOP menyer med omfattande hjälp när du själv styr undervisningen i:

   

    Allt om grafer i koordinatsystem  (Hjälpavsnitt 26,27,28,29)

       

    Statistik med bl.a. åtta olika typer av diagram där du väljer allt själv (Hjälpavsnitt 33 till 38). 

   

    Enhetscirkel för t.ex. din undervisning i trigonometri (Hjälpavsnitt 39).        

 

    Godtyckligt tredimensionellt rätblock eller godtycklig triangel med tillbehör (Hjälpavsnitt 31 och 32). 

 

 

  Till föregående meny