22 INTRODUCERA  / SAMMANFATTA ETT MOMENT         Till föregående meny

 

 

    Alla moment innehåller uppgifter som bygger upp momentet pedagogiskt enligt små stegens princip.

   

    Det innebär omväxlande uppgifter tänkta för elever att jobba med och andra som lämpar sig för genomgångar och förklaringar.

   

    För nästan alla moment finns ett färdigt urval av uppgifter lämpade för genomgång / repetition av momentet med projektor.

   

    Du tar fram det på några sekunder och visar på projektorduk eller tavlan.

   

    Lika användbart vid introduktion av momentet som snabbrepetition när som helst.

   

   

    GÖR SÅ HÄR:

   

    I startmenyn: Uppgifter från valt / valda moment. 

   

    Fortsätt (till Momentmenyn).

   

    Klicka på önskat moment.

   

    klicka på Jag vill ha färdigt urval för genomgång av grunderna på momentet.

   

    Ja eller Nej (i dialogrutan för variablerna).

   

    OK (fortsätt till layoutmenyn).

   

    Visa en uppgift i taget på projektorduk eller direkt på tavlan (redan valt av DOP).

   

    Fortsätt (Till visningen på projektor).

   

   

    Urvalet kan naturligtvis ges till eleverna som träning / läxa / test / repetition ...

 

    Vill du skriva ut på papper i stället väljer du det i layoutmenyn.    

 

    Som vanligt får du naturligtvis samma uppgifter men med andra svar vid varje tillfälle även här.        

 

 

   Till föregående meny