20 MER OM LAYOUTMENYN INFÖR UTSKRIFT  /  VISNING         Till föregående meny

 

   

    Layoutmenyn ger dig möjlighet påverka utskriftens utseende på många sätt.

 

    Programmet föreslår oftast en Huvudrubrik utifrån hur du kommit till layoutmenyn inklusive dagens datum.

 

    Självkart ändrar du den hur du vill.

 

    DOP minskar vid behov teckenstorleken så även en för lång rubrik får plats på en rad. 

   

   

 

    Underrubrik kan du lägga till på det mesta som DOP kan skriva ut. 

 

   

    DOP krymper även här teckenstorleken vid behov om den annars skulle bli för lång..

   

    Namn:................  Klass:............. som underrubrik får du med hjälp av klick på motsvarande knapp.

   

 

 

   

    Teckensnittet Times New Roman föreslås normalt av programmet när du först kommer till layoutmenyn.

 

 

    Alternativen i DOP är annars Arial eller Comic sans MS.

 

    Det valda teckensnittet gäller både rubrikerna och all text i uppgifterna från programmet.

   

   

 

 

    Alternativet Uppgifterna efter varandra i kolumner enligt val här till vänster, kan användas på olika sätt. (Hjälpavsnitt 4).

 

    DOP föreslår fungerande värden för antal spalter och teckenstorlek (ingen ruta för dessa får vara tom).

 

    Om du själv väljer andra värden växlar du mellan layoutmenyn och skrivutmenyn och förhandsgranskar.

 

    Normalt blir det mest naturligt med större text vid färre kolumner och tvärt om.

 

    Du kommer att märka att det inte är perfekt överensstämmelse mellan sidlayouten på skärmen och utskriften på papper.

 

    Oftast får det plats lite mer på papperet än vad som visas på skärmen.

   

    Ibland när du växlar mellan layoutmenyn och skrivutmenyn, kan  teckensnittet ändras eller en underrubrik försvinna.

 

    Kontrollera noga innan du till slut klickar på Skriv ut.

   

 

 

 

    Till höger i layoutmenyn finns fem alternativ. Fyra av dessa handlar om olika sätt att skriva ut på papper.

   

    Översta alternativet ... I kolumner...  beskrivs i hjälpen nummer 4.

 

    De tre understa (som provblad) ger utskrift med möjlighet för eleven att lösa uppgiften bredvid på anpassat utrymme.

 

    Utrymmet kan väljas rutigt, randigt eller blankt.

     

    Med Uppgifterna på provblad kan du endast före utskrift välja huvudrubrik och underrubrik.

 

    Programmet sköter resten.

 

 

   

    Vid alternativ två  Visa en uppgift i taget på projektorduk eller direkt på tavlan  ändrar du inget av ovanstående.

   

   

    När du gör detta val blir knappen Ändra färger vid din visning på duken / tavlan  klickbar (Hjälpen nummer  21).

   

    Observera att Med projektorn visas ALLT du ser på din dataskärm också på projektorduken.

 

    Eleverna kan alltså se när och hur du gör ändringar och direkt se hur de påverkar t.ex. grafer, geometrifigurer, diagram, enhetscirkel, ...

 

    Mycket mer om visning i klassrummet med projektor i hjälpavsnitten 21 till 39.        

 

  

    Till föregående meny