19  UNDERSTIMULERADE ELEVER         Till föregående meny

  

   

    Med många svaga elever i klassen hände mig tidigare ibland att andra elever klagade: "Det här har vi gjort hundra gånger!  Kom vidare nå´n gång !"

   

   DOP var från början mest till för att jag skulle kunna hjälpa svaga elever.

   

    Med åren har dock momenten kompletterats alltmer även uppåt för både "normalelever" och extra ambitiösa.

   

    Jag har också i slutet på många moment lagt in något att bita i för de skarpaste eleverna. 

   

    Du hittar dessa uppgifter med hjälp av snabbslumpningen genom att leta efter dem med hög svårighetsgrad.    

   

     Åk 9-elever kan du alltid förbereda för gymnasiet genom att ge uppgifter från kurs 1b eller 1c med lösningar och facit.    

   

    Eller varför inte 2b där många får problem med algebra och koordinatmatte.        

 

  

  Till föregående meny