18  ELEV SOM HATAR MATTE        Till föregående meny

   

   

    Många av dessa elever kan ha varit duktiga i matte tidigare och egentligen haft lätt för ämnet. 

 

  

    Ofta anger de som anledning någon tidigare mattelärare, som varit ´´pundig i huvvet´´ eller inte kunnat lära ut eller aldrig kom när man ville få hjälp.

   

    Med dessa elever kan det räcka att ´´spela med´´ och först från DOP ge dem ett fåtal uppgifter som de säkert klarar av.

 

    Uppmuntra mycket.

 

    Nya uppgifter fortfarande till en nivå de klarar lätt.

 

    Uppmuntra mycket och upprepa så de inte tappar tempot.

 

    Efter ett tag är de med kapacitet inte ens längre nöjda med E.

   

   

   

 För dem som det går trögare för gäller när man lyckats "få kontakt", samma metod som för dem som jobbar för E.

   

   D.v.s. gör likadant som i hjälpen nr 17 (ELEV SOM KÄMPAR FÖR ETT E).       

 

  

 Till föregående meny