17  EN ELEV HAR MISSAT ETT HELT MOMENT          Till föregående meny

   

     Anledningen kan ha varit sjukdom, skolk, programbyte, skolbyte, slöhet, …

 

    Eleven måste kunna läsa in momentet parallellt med ordinarie undervisningen.

   

   

   

Till en ambitiös elev är det enkelt.

   

    I startmenyn väljer du  Uppgifter från valt / valda moment.

   

    Fortsätt (till Momentmenyn).

   

    Klicka på det moment eleven missat.

   

    Klicka Jag vill ha en uppgift av varje på det markerade momentet.

   

    Fortsätt (till layoutmenyn). 

   

    Ja i dialogrutan (vanligaste variabelnamnen) om den dyker upp. 

   

    DOP föreslår oftast lämplig layout.

   

    Skriv ut med facit och lösningar.

   

    Eleven jobbar i egen takt med hjälp av facit, lösningar och förklaringar så långt du önskar (minst).

   

   

   

    En genomsnitts-elev kan behöva lite mer hjälp: 

 

    I startmenyn  välj Uppgifter från valt / valda moment.  

   

    Fortsätt (till Momentmenyn).

   

    Klicka på det moment eleven missat.

   

    Jag vill ha 16 viktiga snabbfrågor på momentet

   

    Fortsätt (till layoutmenyn). 

   

    Ja i dialogrutan (vanligaste variabelnamnen) om den dyker upp. 

   

    DOP föreslår oftast lämplig layout.

   

    Skriv ut med facit och lösningar (Hjälpavsnitt 4).

   

    Kontrollera hur eleven klarar uppgifterna.

   

    Går det bra så komplettera bara med det som behövs t.ex. som för den ambitiösa eleven.

    

    Går det inte bra så fungerar nedanstående.

   

   

   

   

   ELEV SOM KÄMPAR FÖR ETT E.     

   

    Så här får du DOP att ta ut i pedagogisk ordning bara uppgifterna upp till en viss svårighetsgrad från det moment du väljer. 

   

    I Startmenyn: Snabbslumpa uppgifter.

   

    Fortsätt (Till Snabbslumpningsmenyn).
   

   Välj elevens (års)kurs

   

    Välj Svårighetsgrad 1 till 2 (motsvarar sådant som eleven ev. saknar sedan tidigare).

   

    Markera momentet. 

   

    Välj Alla typer.

   

    Sök matchande uppgifter.

   

    Välj det matchande antalet.

   

    Slumpa uppgifterna.

   

    Fortsätt.

   

    Ja i dialogrutan (vanligaste variabelnamnen) om den dyker upp. 

   

    Nej i dialogrutan (slumpa om ordningen). 

   

    Fortsätt (till layoutmenyn). 

   

    Skriv ut på lämpligt sätt (hjälpavsnitt 4) med facit, lösningar och förklaringar. 

 

 

   

    Eleven får av dig de enklaste första uppgifterna i momentet i pedagogisk ordning.

   

    Spara uppgiftsvalet så du kan ge eleven flera liknande tills de första sitter.

   

    När det fungerar gör om ovanstående med svårighetgraden 1 till 3.

   

    o.s.v.        

 

 

   Till föregående meny